Disclaimer

Algemeen

Op het bezoeken van hyperventilatie.eu en het gebruik van de O2H-Methode applicatie zijn de onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Bij gebruik van de website wordt geacht dat u kennis heeft genomen van de gebruikersvoorwaarden. Zowel de de website hyperventilatie.eu als de applicatie O2H-Methode vallen onder de organisatie van de DHK Company.

Raadpleeg eerst uw arts

Raadpleeg altijd uw huisarts of een andere bevoegde zorgverlener wanneer u informatie van de website en/of de applicatie gebruikt op medisch gebied. Doe dit ook als u onzeker bent over (de gevolgen van) een medische aandoening en de informatie op deze website en de O2H-Methode wilt toepassen op medisch gebied. Bij acute gezondheidsproblemen dient u te allen tijde een arts te raadplegen of bel 112. De DHK Company sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via mijn hyperventilatie.eu en/of de O2H-Methode.

Aansprakelijkheid

De DHK Company is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker of gebruiker van de website en de applicatie en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten wat verbonden is aan de website en applicatie.

Gebruik van de informatie

De DHK Company streeft ernaar op de website en de applicatie altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel de informatie met zorgvuldigheid is samengesteld, staat de DHK Company niet in voor de volledig, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website en de applicatie is medisch van aard, maar kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemene informatie.

Intellectuele eigendomsrechten

Hyperventilatie.eu en de bijbehorende O2H-Methode applicatie zijn eigendom van de DHK Company. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website en applicatie zoals tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan DHK Company of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de DHK Company mag de inhoud van de website en de applicatie niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevensbestand.

Privacybeleid & Cookieverklaring
Wanneer u gebruik wilt maken van de website hyperventilatie.eu en de bijbehorende O2H-Methode applicatie vanuit app.hyperventilatie.eu dient u akkoord te gaan met ons cookie- en privacy beleid. Meer informatie over beide onderdelen zijn terug te vinden via de links onderaan te pagina.