Privacybeleid

Privacyverklaring van de DHK Company (O2H-Methode)

Uw privacy is voor de DHK Company van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving omtrent privacy en persoonsgegevens, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG-wetgeving). Bij bezoek aan de website hyperventilatie.eu en/of de O2H-Methode applicatie zal er expliciet toestemming worden gevraagd voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens zijn bij de DHK Company veilig en zullen alleen strikt noodzakelijk gebruikt worden. Uw persoonsgegevens zullen nooit met derden of andere personen worden gedeeld buiten de DHK Company om. Deze privacyverklaring is er op gericht u te informeren omtrent de verwerkingen van uw persoonsgegevens die door de DHK Company worden gebruikt. Indien u vragen heeft over ons privacybeleid vernemen wij dat graag via [email protected].

Verwerking persoonsgegevens

DHK Company verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik gaat maken van de O2H-Methode applicatie. Tijdens het registratieproces worden persoonsgegevens verzameld voor het aanmaken van een account en het betalingsproces. Daarnaast worden er voor analytische doeleindes activiteiten op de website hyperventilatie.eu verzameld.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– IP-adres
– Bankrekeningnummer

De privacywetgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), staat ons toe om persoonsgegevens te verwerken zolang we daartoe een wettelijke grond hebben. Daarnaast zijn we volgens deze wetgeving verplicht u te vertellen wat deze grond is. We verwerken uw persoonsgegevens alleen op basis van een van de volgende grondslagen:

– Uitvoering van een contract: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om onze verplichtingen uit hoofde van een contract na te komen;
– Wettelijke verplichting: wanneer wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het bijhouden van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of wetshandhavingsinstantie;
– Gerechtvaardigd belang: wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit in ons gerechtvaardigd belang is voor de bedrijfsvoering en de optimalisatie daarvan, zolang uw belangen niet zwaarder wegen;
– Uw toestemming: In sommige gevallen zullen we u om specifieke toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen op deze manier als u daarmee akkoord gaat.

Doel van het gebruik van de persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt wilt maken van de website hyperventilatie.eu en/of de O2H-Methode applicatie zullen uw persoonsgegevens benodigd zijn. Het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens hebben verschillende doeleindes voor de DHK Company:

– Het kunnen aanmaken van een account;
– Het voldoen aan het betalingsproces;
– Gebruik maken van het contactformulier welke terug te vinden is op de website;
– Gebruik kunnen maken van de O2H-Methode applicatie;
– Gebruik kunnen maken van de website hyperventilatie.eu
– Het kunnen uitvoeren van wettelijke verplichtingen;
– Het kunnen uitvoeren van de (financiële) administratie;
– Contact te kunnen hebben omtrent verschillende doeleindes;
– Verbeteren van de website hyperventilatie.eu en deze te optimaliseren om zodoende de gebruikerservaring te verbeteren;
– Het gebruik van Google Analytics en Google Site Kit om het verkeer naar onze website en applicatie te analyseren. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere doeleinden. Daarbij zijn de volgende opties voor het delen in ons Google Analytics account expliciet uitgeschakeld: gegevensdelen, benchmarking, technische ondersteuning, producten en services van Google, gegevens delen.

Derden

Wanneer u gebruik wilt maken van de O2H-Methode applicatie wordt u gevraagd het registratieproces te voltooien. Dit betekend dat u moet voldoen aan de desbetreffende kosten om gebruik te kunnen maken van de O2H-Methode. Het betaalproces wordt uitgevoerd door betaaldienstverlener Mollie. Partner Mollie heeft en eigen privacyverklaring ter behoeve van hun betalingsproces.

Verder worden uw persoonsgegevens niet met derde gedeeld, tenzij dit wettelijk verplicht is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht jouw gegevens af te geven.

Cookies

De website hyperventilatie.eu en de O2H-Methode applicatie maken gebruik van functionele- en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. DHK Company gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Indien u meer informatie wilt hebben over ons cookiebeleid kunt onze cookieverklaring benaderen via deze link.

Beveiliging van de data

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Na een maand geen accountsverlenging te hebben uitgevoerd zal het bewaartermijn van de gegevens 2 jaar zijn. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst (denk hierbij aan facturen). Hierbij wordt een bewaartermijn in acht genomen van 10 jaar.

Minderjarigen

Indien u 18 jaar of jonger bent kunt u niet zelfstandig gebruik maken van O2H-Methode applicatie of deze zelfstandig aanvragen. Uw registratieproces kan ook niet worden voldaan zonder expliciet te hebben aangegeven dat u 18 jaar of ouder bent. Het bewust aangegeven van een onjuiste leeftijd is strafbaar. Indien de DHK Company dit ontdekt zal er ook aangifte gedaan worden bij de geschikte autoriteiten hiervoor.

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DHK Company en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website en applicatie. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

 

Privacybeleid & Cookieverklaring
Wanneer u gebruik wilt maken van de website hyperventilatie.eu en de bijbehorende O2H-Methode applicatie vanuit app.hyperventilatie.eu dient u akkoord te gaan met ons cookie- en privacy beleid. Meer informatie over beide onderdelen zijn terug te vinden via de links onderaan te pagina.